Rosalind Franklin var en brittisk fysiker och känd för sina studier om molekyler och kristaller, samt till sitt bidrag till bestämmelsen av DNA- molekylens uppbyggnad och nobelpriset i medicin till tre andra forskare.

Franklin tog examen från Newnham College i Cambrige 1938 och tog sedan därefter ett jobb med the British Coal Utilization Research Association. Hon var besluten att bidra till krigsinsatsen, och publicerade flera artiklar om strukturen och användningen av kol och grafit. Hennes arbetare har senare används till utvecklingen av gasmasker som har bidragit till att soldater blivit säkrare.

1947 flyttade Franklin till paris för att jobba på Laboratoire Central med Jaques Mering där de jobbade med att finslipa forskningen och kunskapen om röntgendiffraktion vilket skulle spela en viktig roll i hennes forskning som ledde till upptäckten av DNA-strukturen. I Frankrike studerade hon också kristaller, men flyttade senare tillbaks till London för att analysera DNA- molekyler vid det biofysiska laboratoriet vid Kings College. På Kings College påbörjades arbetet att söka efter DNA- molekylernas uppbyggnad.  

1951 kom Franklin till det biofysiska laboratoriet på Kings College. Med hennes kunskap var det menat att man skulle kunna starta upp och förbättra deras röntgendiffraktion och fortsätta Maurice Wilkins påbörjade studie om röntgendiffraktion av DNA forskning på. När Franklin kom till London fick hon reda på att hon förväntades att arbeta med gammal utrustning i källaren av byggnaden med Raymond Gosling.

Franklin och Gosling höll på att göra framsteg med deras studier av DNA när de märkte att de gjort en fantastisk upptäckt. De hade tagit bilder av DNA och upptäckte att det var två strukturer av DNA, en torr ”A” struktur och en blötare ”B” struktur.  Eftersom att röntgenbilden var tvungen att utsättas för mer än 100 timmar för att bilda en bild och den torrare ”A” strukturen var troligare att skapa bilder med mer detaljer så lade Franklin undan ”B” strukturen för att studera senare. När hon sedan gick tillbaks till  ”B” strukturen konstaterade hon att ”B” strukturens bilder tydligen visade en bestämd spiralstruktur samt att det fanns två tydliga strängar synliga i bilden som hon sedan märkte som ”Foto 51”.

Trots hennes försiktighet och flitiga arbetsmoral så hade Franklin en personlig konflikt med hennes kollega Maurice Wilkins som skulle kosta henne nobelpriset. I januari 1953 ändrade Wilkins historien om hur DNA skulle upptäckas genom att visa Franklins ”foto 51” utan hennes vetskap och tillåtelse för konkurrerande forskarna James Wattson och Francis Crick som jobbade med deras egna modell av DNA molekylen på Cambridge. De två forskarna använde sig av det de hade sett på fotografiet för att lägga grunden till deras egna  nu kända modell av DNA, dubbel spiralen. Som de senare publicerade den 7 mars 1953 och sedan fick nobelpris för 1962. Om inte Wilkins visat bilden för Watson och Crick kanske Franklin och Gosling kunnat publicera deras studier innan dem och då fått nobelpriset som de egentligen förtjänade för deras upptäckter.

I mars 1953 lämnade Franklin Kings college för att istället jobba på Birkbeck College. Då ett av villkoren att hon skulle kunna få lämna Kings var att hon inte skulle utöva någon forskning på DNA vände hon sina talanger till att jobba med att studera viruspartiklar samt strukturen på RNA. Arbetet som genomfördes av Franklin samt andra forskare på Birkbeck har idag lagt grunden för den moderna virologin.

Under hösten 1956 blev Franklin diagnosticerad med äggstockscancer och under 18 månader gick hon igenom operationer och behandlingar. Men utsättningen Franklin fått av röntgenstrålningen genom sitt arbete hade påverkat henne mycket och den 16 april 1958 dog hon, bara 37 år gammal.

 

Källförteckning:

http://www.dn.se                           hämtningsdatum: 19-12-2016
http://urskola.se                             hämtningsdatum: 19-12-2016
http://www.biography.com      hämtningsdatum: 19 -12-2016
https://profiles.nlm.nih.gov      hämtningsdatum: 19-12-2016
http://www.kcl.ac.uk                    hämtningsdatum: 13-01-2017
http://www.livescience.com    hämtningsdatum: 15-01-2017
http://www.nobelmuseum.se hämtningsdatum: 15-01-2017
http://www.kcl.ac.uk                    hämtningsdatum: 20-01.2017
http://www.insight.mrc.ac.uk hämtningsdatum: 20-01-2017
http://www.ne.se                           hämtningsdatum: 20-01-201         http://www.ne.se                           hämtningsdatum: 20-01-2017

Anledningen till att jag valt att använda mig av dessa källor och valt att tro att dessa källor är trovärdiga beror på att  dessa sidor tar upp samma saker och typer av fakta utan att vara beroende av varandra. De källor jag använt mig av är också källor som är till för att sprida kunskap, det som skrivs på sidorna är neutralt vinklat och objektivt. Några av sidorna så som nobelmuseumets, ne och kcl (officiella hemsidan för King’s College i London) anser jag vara lite mer trovärdiga då de är skapade i utbildningssyfte och inte har någon vinklad information. Den källan som jag uppfattar som lite mindre trovärdig är biography.com  eftersom att de har mycket reklam och inte har en ”riktig” skribent, texten är inte publicerad under ett riktigt namn, utan bara av en Biography.com editor. Biography.com påminner lite om wikipedia men har också en tv kanal, vilket betyder att informationen skulle kunna vara lite vinklad för att man ska bli underhållen och mer intresserad. Jag har dock ändå valt att använda den som en av mina källor eftersom att informationen på den källan stämmer överens med de andra oberoende källorna jag använt mig av.

Bild förteckning:
https://commons.wikimedia.org  (CC BY-SA 3.0)                                      hämtningsdatum: 21-01-2017
https://ta.wikipedia.org  (har redigerats)(CC BY 2.0)                              hämtningsdatum: 21-01-2017tweets är gjorda av mig: Jennifer Jacobson på www.prankmenot.com

Av: Jennifer Jacobson
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.